May 28, 2013

Dewan Perwakilan

Dalam sebuah organisasi, aspirasi anggota penting untuk membangun organisasi menjadi lebih baik. Di dalam Mapala Silvagama terdapat Dewan Perwakilan yang berfungsi sebagai wadah aspirasi seluruh anggota. Terdapat 5 anggota Dewan Perwakilan Mapala Silvagama pada periode 2022/2023 yang terdiri atas:

  1. Aulia Fitriyani (Ketua)
  2. Tazkia Nafilaturrosyida
  3. Ghazy Hanafi
  4. Yoga Pradana
  5. Ana Khoirul Luthfia

Semoga dilancarkan disetiap langkah dalam berkontribusi dan mengemban amanah untuk memajukan Mapala Silvagama yang lebih baik.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.